Христо Христов

учител по математика, информационни технологии

През 1990, завършил  Технически университет – София с придобита квалификация: приложна
математика и информатика,  магистър.

През януари 2018 завършил СУ „Св. Климент Охридски“ с придобита квалификация: учител по
математика и информатика, магистър.

През 2010 преминал курс по „Обучение на преподаватели от ВУЗ за придобиване на
умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в учебния
процес във ВУ и работа в е-среда към МОН“.
Учител, първа професионално квалификационна степен от 2018 година.

През 2019 в Национален Център за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти завършил курс по „Изграждане на умения и компетентности
на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за
международно оценяване PISA 2021“.

За повече информация на сайт: hhristov.alle.bg

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar