Даниела Атанасова

Учител по български език и литература

Образование: магистър по специалност „Славянска филология-чешки език и литература“, професионален бакалавър по специалност „Организация и управление на туристическото обслужване“.

Професионална квалификация- филолог, учител по български език и литература, начален учител.
Придобита 4 ПКС.
This is default text for notification bar
This is default text for notification bar