Галина Костова

Технически сътрудник и домакин

Магистър

Образование: ВСИ „В. Коларов“,  гр. Пловдив

Трудова биография:

от 2006 г. в БСОУ „Хр. Ботев“, гр. Братислава

2002-2006 г. ЕТ

1985-2002 г. Тракийски университет, гр. Стара Загора, главен специалист в катедра „Растениевъдство“ към Факултет по зоотехника и ветеринарна медицина

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar