Deň otvorených dverí na Bulharskej škole Christa Boteva v Bratislave - 21.3.2022

Milí rodičia,
Bulharská škola Christa Boteva v Bratislave Vás pozýva na Deň otvorených dveri, ktorý sa uskutoční 21.3.2022 od 9,30 do 12,00 hod.
 
Stretnutia s pedagógmi a vedením školy- podľa záujmu od 12,30 do 17,30.
 
Tešíme sa na Vás!