Vážení rodičia, na základe Plánu návratu študentov...

Vážení rodičia,

na základe Plánu návratu študentov do škôl (viď. príloha) Ministerstva školstva SR zo dňa 04.01. 2021 sa budú  študenti prvého až dvanásteho ročníka od 11. januára 2021 vyučovať dištančne. Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť v aplikácii Teams podľa 30-minútového časového  rozvrhu (viď. príloha).  Zadávanie domácich úloh pokračuje cez aplikáciu Edookit.

Pravdepodobne od 18. 1. 2021 nastúpi prvý stupeň ZŠ na prezenčnú výučbu.

Pri nástupe detí do školy sa zákonný zástupca dieťaťa  musí preukázať negatívnym Covid-19 testom nie starším ako 14 dní a vyhlásením o bezinfekčnosti. (viď. príloha) Od 11.01.2021 pokračuje dištančná výučba študentov 5. až 12. ročníka, ktorá pravdepodobne  potrvá do 22.01. 2021 (o aktuálnych zmenách budeme priebežne informovať). Informácie sa budú priebežne aktualizovať v aplikácii  Edookit.