OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

školský rok 2020/2021 sa začína 2.9.2020 o 8,30. Dochádzka na vyučovanie je pre študentov povinná. Žiaci pri prvom príchode do školy odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník. Rodičia nesmú vstúpiť do budovy školy.

Pre žiakov druhého stupňa základnej školy, študentov strednej školy a zamestnancov budú rúška povinné   do 14. septembra v triedach aj v interiéri školy. Pre prvý stupeň sú prvé dva týždne rúška v triedach dobrovoľné, no v spoločných priestoroch školy sú pre deti rúška povinné.

Prvý školský deň odporúčame  deťom priniesť školské tašky, pretože dostanú učebnice a pomôcky na vyučovanie, ktoré sa končí o 10,30 (deti ešte nemajú obed ani družinu).