Pozvánka zvolených rodičov za kandidátov do Rady školy

POZVÁNKA

Vážení rodičia,

dňa 10.03.2020 o 17:15 hod. sa v zborovni našej školy uskutoční stretnutie rodičov, ktorí boli vybraní z každej triedy, aby sa zúčastnili voľby do Rady školy podľa čl. 266 školského zákona a čl. 7, al. 2, b. 2 o voľbe členov do školskej rady z roku 2016.

Program

  1. Voľba nových členov do Rady školy
  2. Voľba predsedu Rady školy

 

Daniela Doynova

Riaditeľka školy