Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Мilí rodičia,

BSU "Hristo Botev" - Bratislava prijíma deti do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023.

Vášmu dieťaťu ponúkame:

- bezplatné vzdelávanie;

- bezplatné učebnice a pomôcky;

- celodennú starostlivosť-po vyučovaní družinu;

- stravovanie v školskej jedálni - možný výber zo 4 jedál;

- individuálny prístup v málopočetných triedach;

- podporujeme tvorivosť detí účasťou v mnohých národných a      medzinárodných súťažiach a projektoch;

- rozšírené jazykové vzdelávanie: bulharčina, slovenčina, angličtina, nemčina;

- mimoškolské športové aktivity: futbal, hádzaná a iné;

- umelecké aktivity: ,,Ľudové a populárne bulharské piesne", ,,Umelecké slovo", ,,Dielňa snov" a iné;

- študenti v 12. ročníku dostávajú dve rovnocenné maturitné vysvedčenia v slovenčine a bulharčine;

- Vaše dieťa bude študovať a tvoriť v pokojnom medzinárodnom prostredí s vynikajúco pripraveným pedagogickým kolektívom.

V prípade záujmu vyplňte prihlášku, ktorú nájdete na stránke školy a my Vás budeme kontaktovať.

Ďalšie informácie získate telefonicky:+421 911 126 644 - riaditeľ+421 911 825 719 - technický tajomník

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do prvého ročníka nájdete TU

ÚDAJE POTREBNÉ NA ZÁPIS DIEŤAŤA DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ TU

Aktuálne