Archiv

Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Zadanie zákazky

 

  1. Identifikácia obstarávateľa

Názov:Súkromná bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva

Sídlo: Záporožská 8, 851 01 Bratislava

IČO:3181722

Telefón:0911 126644

Kontaktná osoba:Daniela Doinova – riaditeľka školy

e-mail: d_doinova@abv.bg

 

  1. Názov predmetu zákazky: Oprava fasády

Oprava fasády na objekte základnej školy a gymnázia budova „A“, pozostáva z odstránenia nesúdržných častí starého fasádneho náteru, z opráv povrchov omietok, penetrácie a dvojnásobného náteru fasády.

V rámci opráv je potrebné obrúsiť a oklepať klampiarske výrobky, zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie na fasáde a opatriť ich dvojnásobným náterom.

Podobne treba postupovať aj pri oprave povrchovej úpravy rámov okien. Poškodený náter z rámov okien treba odstrániť a aplikovať dvojnásobný náter.

Práce budú prebiehať za plnej prevádzky.

Oprávnená osoba na uskutočnenie obhliadky:   Galina Kostova – sekretariát   tel.: 0911825719

 

  1. Miesto zhotovenia: Záporožská 8, 851 01 Bratislava

 

  1. Predpokladaná hodnota zákazky:  40 000,- EUR vrátane DPH

 

  1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena za predmet zákazky, kvalita materiálov a prác, doba záruky.

 

  1. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

Termín predloženia cenovej ponuky: do 31.03.2018, do 12:00 hod

Na adresu: Súkromná bulharská základná škola a súkromné gymnázium Christa Boteva

Sekretariát/personálne oddelenie/podateľňa…

e-mail: d_doinova@abv.bg

 

  1. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky a referenčné stavby rovnakého alebo obdobného charakteru.
  2. Predpokladaný termín realizácie:    30.04.2018

Kontaktujte nás

15 + 10 =

Here is some text
Here is some text