Статии филтрирани по дата: Четвъртък, 17 Февруари 2022

Уважаеми приятели,

Обръщаме се към Вас от името на Гражданско сдружение “Приятели на БСУ “Христо Ботев“ в гр.Братислава“.

Сдружението е създадено през 2002 година, за да даде възможност на нашите деца от най-ранна възраст да се докоснат до родните традиции, да учат български език и да опознават историята и културата на България. През 2008 г. станахме учредители на Българската детската градина. През изминалите години тя се утвърди като търсена предучилищна институция и в момента се посещава от 50 деца.

Изключително ни радва факта, че мнозина от Вас ни гласуватe доверие и даряватe 2% от своя данък върху годишния доход на физически и юридически лица.

Сърдечно ви благодарим за тази подкрепа!

През 2021 г. дарените средства на обща стойност 5425,06 €   бяха използвани за:

 • Подкрепа на Българското училище – съфинансиране на пребиваването на ученици от прогимназиална степен в Бургас, албуми за абитурентите,
 • Покриване на разходите по транспорта на децата от детската градина – еднодневни екскурзии в Братислава и региона;
 • Подобряване на материалните условия на образователно-възпитателния процес – облицовка на цокъла в стола, предпазителни решетки на радиаторите
 • Съфинансиране на 3 творчески работилници за децата и родителите на детската градина, посветени на българските традиции и обичаи в рамките на проект Фолклорна дъга – 2021,
 • Съфинансиране на културнообразователния проект „Роден език зад граница“ - 2021 за децата от детската градина,
 • Административни разходи на ГС /нотариус, канцеларски материали, административни такси, актуализация на уеб страницата/.

Ежегодно отчитаме публично разходването на дарените средства в "Търговски вестник". Последният публикуван отчет / Obchodný vestník, 31.05.2021, 103/2022,č. Š001960 / касае средствата разходвани през 2020 г.

Уважаеми приятели, благодарим Ви за гласуваното доверие и се надяваме, че отново ще подкрепите дейността на Гражданско сдружение „Приятели на Българското училище „Христо Ботев“ в гр.Братислава“ с дарение на  2% от Вашите данъци.

Údaje o prijímateľovi / Данните на Сдружението
Obchodné meno alebo názov:
Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave
Sídlo: Bratislava, 85101, Záporožská 8
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30853575

Управителен съвет на ГС                                                   10.02.2022 гр. Братислава

Документите може да откриете ТУК

Публикувана в Новини

Уважаеми приятели,

Обръщаме се към Вас от името на Гражданско сдружение “Приятели на БСУ “Христо Ботев“ в гр.Братислава“.

Сдружението е създадено през 2002 година, за да даде възможност на нашите деца от най-ранна възраст да се докоснат до родните традиции, да учат български език и да опознават историята и културата на България. През 2008 г. станахме учредители на Българската детската градина. През изминалите години тя се утвърди като търсена предучилищна институция и в момента се посещава от 50 деца.

Изключително ни радва факта, че мнозина от Вас ни гласуватe доверие и даряватe 2% от своя данък върху годишния доход на физически и юридически лица.

Сърдечно ви благодарим за тази подкрепа!

През 2021 г. дарените средства на обща стойност 5425,06 €   бяха използвани за:

 • Подкрепа на Българското училище – съфинансиране на пребиваването на ученици от прогимназиална степен в Бургас, албуми за абитурентите,
 • Покриване на разходите по транспорта на децата от детската градина – еднодневни екскурзии в Братислава и региона;
 • Подобряване на материалните условия на образователно-възпитателния процес – облицовка на цокъла в стола, предпазителни решетки на радиаторите
 • Съфинансиране на 3 творчески работилници за децата и родителите на детската градина, посветени на българските традиции и обичаи в рамките на проект Фолклорна дъга – 2021,
 • Съфинансиране на културнообразователния проект „Роден език зад граница“ - 2021 за децата от детската градина,
 • Административни разходи на ГС /нотариус, канцеларски материали, административни такси, актуализация на уеб страницата/.

 

Ежегодно отчитаме публично разходването на дарените средства в "Търговски вестник". Последният публикуван отчет / Obchodný vestník, 31.05.2021, 103/2022,č. Š001960 / касае средствата разходвани през 2020 г.

Уважаеми приятели, благодарим Ви за гласуваното доверие и се надяваме, че отново ще подкрепите дейността на Гражданско сдружение „Приятели на Българското училище „Христо Ботев“ в гр.Братислава“ с дарение на  2% от Вашите данъци.

Údaje o prijímateľovi / Данните на Сдружението
Obchodné meno alebo názov:
Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave
Sídlo: Bratislava, 85101, Záporožská 8
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30853575

Управителен съвет на ГС                                                   10.02.2022 гр. Братислава

Документите може да откриете ТУК

Публикувана в За родители