Статии филтрирани по дата: Вторник, 23 Май 2023

Вторник, 23 Май 2023 17:02

Спортен празник на 26.05.2023г.

Уважаеми родители,
Информираме Ве, че съгласно приетото решение на Педагогически съвет (Протокол №
11/16.05.2023 г.), на 26 май 2023 г. /петък/ от 8.00 ч. до 11.30 ч. на спортната площадка ще се
проведе спортен празник с учениците от БСУ “Христо Ботев” – Братислава. Със Заповед
№215/22.05.2023 г. на директора на училището деня е обявен за неучебен, но присъствен за
всички учители, служители и ученици на БСУ “Христо Ботев” – Братислава.
От ръководството на БСУ „Христо Ботев“

Публикувана в За родители