Процедури по възлагане на обществени поръчки

(чл. 42(2)1 – 6 вкл. от ЗОП)