Нови проекти, които ще се осъществяват през следващата учебна година

Нови проекти, които ще се осъществяват през следващата учебна година

Одобрен бе проектът  „Традиции в съвременността“  по програмата „Живея между две култури“ – 2022 на Министерство на културата на Словакия. Дейностите са разработени от БСУ и гражданското сдружение „Приятели на българското училище в Братислава“.  

Училището кандидатства с проект по Националната програма „Роден език и култура зад граница“, Модул 1 за учебната 2021–2022 година.