Обществен съвет

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 11.10.2022 Г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.10.2022 Г.

ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 07.09.2022 Г.

П О К А Н А ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.09.2022 Г.

ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2022 Г.

П О К А Н А ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.08.2022 Г.

П О К А Н А ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.07.2022 Г.

ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 05.05.2022 Г.

П О К А Н А ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.05.2022 Г.

П О К А Н А ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.04.2022 Г.

П О К А Н А ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.03.2022 Г.

П О К А Н А ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.10.2021 Г.

П О К А Н А / P O Z V Á N K A

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.03.2021 Г.

ПОКАНА 10.11.2020 Г. ОТ 17:15 Ч.

Заповеди Обществен съвет

Протокол

Протоколчик

Отчет за учебната 2018-2019 г.

ПОКАНА 10.03.2020 ОТ 17.15 ч