Ден на отворените врати в БСУ "Христо Ботев" - Братислава на 12.04.2022 година

Уважаеми родители, 

БСУ "Христо Ботев" - Братислава Ви кани на Ден на отворените врати на 12.04.2022 г. от 09:30 до 12:00 часа.

Срещи с учители и ръководството на училището от 12:30 до 17:30 часа.