Петокласниците от БСУ участваха в кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“

Петокласниците от БСУ участваха в кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“

Петокласниците писаха диктовка, предложена в кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ , организирана за седма година от Института  за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.

Техните ръкописни текстове бяха качени в образователната платформа на Института.

Петокласниците писаха диктовка, която  е откъс от есето на Иван Ланджев „На върха на езика ни“.