Великден в БСУ "Христо Ботев"

Великден в БСУ "Христо Ботев"

Учениците от началния курс на обучение се запознаха с различните техники на боядисване на великденски яйца. Нашариха и своите яйца за светлия пролетен празник.