Кратък филм по словашката телевизия RTVS за БСУ "Христо Ботев"

   През месец ноември по втори канал на словашката телевизия RTVS беше излъчен кратък филм, в който се представят училището и визията за развитие на училището и новия директор, госпожа Павлинка Ценова. В интервюто с директора е отбелязана езиковата насоченост на обучението в БСУ. Очертани са бъдещите стъпки - обновяване на материално-техническата база, осъществяване на проекти по национални и европейски програми, взаимодействие с българските организации в Словакия, както и сътрудничество със словашките институции.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14079/251120#17