През месец октомври...

      През месец октомври Българско средно училище „Христо Ботев” спечели проект за споделяне на иновативни методи на обучение и добри педагогически практики по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН. Партньор на училището е ОУ „Братя Миладинови“ в град Бургас, а квалификацията е свързана с проектнобазираното обучение на ученици от прогимназиалния курс. Дейностите по проекта ще се реализират до края на учебната 2020/2021 година.

През октомври училището кандидатства и с други проекти към различни институции и фондации.