Любомира Димова

Начален учител

 
Образование: Бакалавър - "Начална училищна педагогика"  ПУ"Паисий Хилендарски"
Магистър - Логопед  ПУ"Паисий Хилендарски"
V ПКС
Трудова биография:
до 2008г ОУ"Райна Княгиня" - гр.Асеновград
до 01.09.2019г НУ"Климент Охридски" - гр. Пловдив

Колектив