Николай Йорданов

Учител по математика, физика и астрономия, английски език и информационни технологии

Магистър по мултикултурно образование - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Бакалавър по математика и физика от СУ "Св. Климент Охридски", Следдипломна квалификация - учител по английски език и литература - СУ "Св. Климент Охридски"

Трудова биография:
До 01.10.2013 г., преподавател по математика и физика и астрономия на английски език в 18 СОУ "Уилям Гладстон", София

Колектив