Здравко Пигулев

Учител по английски език

Магистър
Специалност: Английска филология (английски език и английска и американска литература).
Втора специалност: История.
 
Професионален опит:
Дългогодишен опит в България и чужбина като университетски и училищен преподавател по английски език, както и по история и цивилизации (на английски език). 

Колектив