Зузана Буялкова

Учител по словашки език

Магистър

Образование: Университет "Я. А. Коменски", специалност Словашки език и литература

 

Колектив