Павлинка Ценова

Директор

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", специалност "Български език и история", бакалавър
СУ "Кл.Охридски", специалност "Електронни медии", магистър
III ПКС, специалност "Български език и литература"
Трудова биография - 1997 г. - 2019 г. - Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов" гр.Пирдоп

Колектив