Галина Костова

Технически сътрудник и домакин

Магистър

Образование: ВСИ "В. Коларов",  гр. Пловдив

Трудова биография:

от 2006 г. в БСОУ "Хр. Ботев", гр. Братислава

2002-2006 г. ЕТ

1985-2002 г. Тракийски университет, гр. Стара Загора, главен специалист в катедра "Растениевъдство" към Факултет по зоотехника и ветеринарна медицина

Колектив