Татяна Тенева

Начален учител

Магистър

Образование: специалност "Начална училищна педагогика"-  ПУ "Паисий Хилендарски"

Трудова биография:

до 01.09.2018г.

НУ "Климент Охридски", гр. Пловдив

e-mail: elej@abv.bg

 

Колектив