Снежана Ангелова Иванова

Начален учител

Магистър, СУ "Св. Климент Охридски"

 Образование: специалност "Начална училищна педагогика", магистър "руска филология"

 Трудова биография:

 1991-1994 - СОУ "Васил Левски" - гр. Елин Пелин, учител по руски език

 2010-2015 - 163 ОУ "Черноризец Храбър", гр. София, начален учител

Колектив