Милена Борисова

Начален учител

Образование: специалност "Начална училищна педагогика"-  

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Блог за деца и родители: milena-borisova.com

Квалификация:  I ПКС

Колектив