Милена Георгиева

Учител по история и география

Магистър

Образование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", специалности - История и география и Педагогика на деца със СОП

Трудова биография:

2010-2014 - учител по история и география в БСОУ "Христо Ботев", Братислава

Главен експерт в Дирекция "ОКИ" на МОН

Директор на ресурсен център - Разград

Колектив