Радмила Делчева Илиева

Начален учител

 Магистър, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", III ПКС, УНСС - София

 Образование: специалност "Магистър по педагогика" , "Икономика и бизнес управление на образованието"

 Трудова биография:

 1988-1994 - ЕСПУ "Христо Ботев" - гр. Джебел

 1994-2015 - СОУ "Отец Паисий", гр. Кърджали, главен учител

Колектив