Александър Бояджиев

Учител по физическо възпитание и спорт

Магистър по бизнес администрация - УНСС

Бакалавър по спорт с квалификация треньор по хандбал

Национална Спортна Академия "Васил Левски" - София

Трудова биография:

До 19.09.2019 г.  Учител по ФВС в ОУ „Пейо Яворов” – гр. Бургас

Колектив