Антония Янкова

Учител по биология и химия

Магистър

Образование: СУ "Св.Климент охридски", специалност – Биология и химия

Професионално-квалификационна степен: втора ПКС

Трудова биография:

1999-2019 - учител по биология и химия в Национална търговско-банкова гимназия - София

Колектив