СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На основание Плана за връщане на учениците в училище на Министерството на образованието на Словакия , който влиза в сила от 04.01.2021 г.,  учениците от първи до дванадесети клас ще се обучават дистанционно.

От 11.01.2021 година всички ученици  в Българското училище - от първи до дванадесети клас- ще се обучават дистанционно.

От 11.01. до 15.01. онлайн ще се обучават учениците от първи до четвърти клас. Спазва се утвърдената учебна програма  с 30-минутни часове.  Разписанието за 30-минутните часове е приложено към съобщението. Използва се платформата Тиймс, както и Едукит за задаване на домашни работи.

Вероятно от 18.01. за началния курс ще се възстанови присъственото обучение, като ще  важат правилата за представяне на негативен тест от родител, за да се допуснат децата в училище.

От 11.01.2021 г. продължава дистанционното обучение на учениците от 5. до 12. клас. Вероятно онлайн обучението ще продължи до 22.01. За евентуални промени  ще бъдете уведомявани  допълнително.

 

Достъпът на родителите до училищните сгради е забранен!

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Представяме Ви

Българско средно училище „Христо Ботев“ - Братислава 

 • Изучавани езици: български, словашки, немски и английски
 • Използване на иновативни педагогически практики и участие в различни програми и проекти
 • Индивидуален подход към всеки ученик
 • Поддържане и следване на принципите за мотивация и отговорност в учебния процес
 • Създаване и стимулиране навици и умения за учене не само в училище, а и през целия живот
   
 • Подготовка и ориентиране в реализирането на учениците ни в конкурентна среда
 • При успешно полагане на ДЗИ учениците получават българска и словашка диплома
   
 • Целодневна оранизация на учебния процес за учениците от 1 до 4 клас
 • Нашите учители са висококвалифицирани педагогически специалисти
   
 • Училището разполага с учебни кабинети по информационни технологии, физика и астрономия, химия и биология, както и просторен физкултурен салон  и игрище
 • Работим с учениците спрямо техните таланти и потребности
 • Активно участие в проекти и състезания, както в Словакия, така и в България
   
 • В училището се реализират множество кръжоци като етнография, драматургия, детско творчество, български народни танци и други
 • Участие в различни инициативи на Посолството на Република България в Република Словакия, на Българския културен институт, както и в международни събития
 • Предлагаме топла и здравословна храна в училищния стол

  GDPR - Ochrana osobných údajov