УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ И VІІІ КЛАС ПОЛУЧИХА СВИДЕТЕЛСТВАТА СИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 15.06.2017 година директорът на БСУ „Христо Ботев“ – Д. Дойнова, тържествено връчи свидетелствата за основно образование на учениците от VІІ и VІІІ клас с класни ръководители Н. Йорданов и П. Василева. Отличниците от VІІ и VІІІ клас получиха грамоти за своите резултати. Празникът продължи с музикално-поетична програма, подготвена от учениците от VІІІ клас с класен ръководител П. Василева. Гости на събитието бяха учениците от V и VІ клас. Директорът на БСУ „Христо Ботев“ – Д. Дойнова пожела на всички много успехи, весело лято и здраве.