Pedagogický kolektív

Даниела Дойнова - Кънчева - Директор

Магистър по Българска филология

Образование ; ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - магистър - филолог

СУ "Св. Кл. Охридски" -  специализация - учител по немски език в средните училища

Трудова биография: Заместник-директор учебна дейност 

ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе  2001 - 2016 г.

ПГИУ "Елиас Канети" - Русе 2016

Владее немски език

 

Людмила Любенова - Учител по български език и литература

Магистър 

Образование: ШУ "Еп. Константин Преславски"
 
Специалност: Български език и история
 

Йорданка Недялкова - Учител по български език и литература

Магистър по славянска филология, Югозападен университет „Неофит Рилски“, V ПКС

Трудова биография:

До 01.09.2018 г. преподавател по български език и литература в 112. ОУ “Стоян Заимов”, София

 

Соня Махекова - Учител по словашки и английски езици

Магистър

Образование: Университет "Я. А. Коменски", специалност Словашки език и литература - Английски език и литература

1992-2011 г. - Gymnazium Haanova 28 v Bratislave

1985-1992 г. -ZS Hociminova 28 v Bratislave

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Зузана Буялкова - Учител по словашки език

Магистър

Образование: Университет "Я. А. Коменски", специалност Словашки език и литература

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PaedDr. Eva Patáková

Ukončené vysokoškolské vzdelanie s rigoroznou skúškou. 
Má dlhoročnú prax v učiteľských službách.
Učila na základných školách, ale prevažne na stredných školách.
Posledné pracovisko - Gymnázium - Pankúchova 6 v Petržalke.
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Здравко Пигулев - Учител по английски език

Магистър
Специалност: Английска филология (английски език и английска и американска литература).
Втора специалност: История.
 
Професионален опит:
Дългогодишен опит в България и чужбина като университетски и училищен преподавател по английски език, както и по история и цивилизации (на английски език). 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Валентина Георгиева - Учител по биология и химия

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност биология и химия към ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен: втора – ДИПКУ – Стара Загора

Професионален опит

До 1998 г. - в сферата на образованието на различни позиции – учител по биология и химия, помощник-директор по учебната дейност, експерт по биология.

1998 – 2010 г. – директор на ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Раковски

2010 – 2017 г. - директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Пловдив

Специализация „Ръководене: Управление на училище“, реализирана от КултурКонтакт – Австрия, Гьоте институт – София и МОН – България – 2005-2007 г.

Финалист по програма „Академия за училищни лидери“ на Фондация Америка за България и Институт за международно образование – Ню Йорк, с участие в професионално посещение в Ню Йорк по компонент „Академия за училищни лидери“-2015 през м. октомври, 2015 г.

Присъдена международна квалификация от Microsoft – MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Office OneNote 2013 през 2015 г.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Добрина Банова - Учител по математика и информационни технологии

Магистър по математика и физика, СУ „Климент Охридски”

Учител по математика, информационни технологии  и физика и астрономия

Трудова биография:

До 31.08.2018 г. старши експерт по математика – МОН за РУО, София-регион

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Николай Йорданов - Учител по математика, физика и астрономия, английски език и информационни технологии

Магистър по мултикултурно образование - ЮЗУ "Неофит Рилски";

Бакалавър по математика и физика от СУ "Св. Климент Охридски";

Следдипломна квалификация - учител по английски език и литература

Трудова биография:
До 01.10.2013, преподавател по математика и физика и астрономия на английски език в 18 СОУ "Уилям Гладстон", София

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Милена Георгиева - учител по история и география

Магистър

Образование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", специалности - История и география и Педагогика на деца със СОП

Трудова биография:

2010-2014 - учител по история и география в БСОУ "Христо Ботев", Братислава

Главен експерт в Дирекция "ОКИ" на МОН

Директор на ресурсен център - Разград

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Петьо Пешев - учител по физическо възпитание и спорт

Магистър по Педагогика. Спортна педагогика

Св.Св. „Кирил и Методий” – гр. Велико Търново

Кандидат-майстор на спорта по вдигане на тежести

Трудова биография:

До 31.08.2018 г.  Учител по ФВС в ПГОТ „Христо Бояджиев” – гр. Плевен

 

Емилия Иванова - учител по изобразително изкуство

Образование: Национална Художествена Академия „Николай Павлович“ - София

Книга и печатна графика; Методика на изобразителното изкуство; Учител по изобразително изкуство; Графично проектиране - 

Академия „Ян Длугош“ – Ченстохова, Полша

Трудова биография:

Илюстрации към детски книги, списания, специализирани учебни издания.

Юни 2014г. Доброволец към фондация “Dziewczynka z zapałkami" в Лодз, Полша.

Възпитател на лагер с деца от неравностойни семейства.

Юли 2014г. , 2016г. и 2017г. Учител и организатор на пленери и арт ателиета на лагер за деца към посолтвото на република Полша в България в Пултуск, Полша.

Образование: Национална Художествена Академия „Николай Павлович“ - София

Книга и печатна графика; Методика на изобразителното изкуство; Учител по изобразително изкуство; Графично проектиране - 

Академия „Ян Длугош“ – Ченстохова, Полша

Трудова биография:

Илюстрации към детски книги, списания, специализирани учебни издания.

Юни 2014г. Доброволец към фондация “Dziewczynka z zapałkami" в Лодз, Полша.

Възпитател на лагер с деца от неравностойни семейства.

Юли 2014г. , 2016г. и 2017г. Учител и организатор на пленери и арт ателиета на лагер за деца към посолството на република Полша в България в Пултуск, Полша.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Радмила Илиева - начален учител 

Магистър, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", III ПКС, УНСС - София

Образование: специалност "Магистър по педагогика" , "Икономика и бизнес управление на образованието"

Трудова биография:

1988-1994 - ЕСПУ "Христо Ботев" - гр. Джебел

1994-2015 - СОУ "Отец Паисий", гр. Кърджали, главен учител

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Петя Йотова - начален учител

Магистър, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", II ПКС

Образование: специалност "Начална училищна педагогика"

Трудова биография:

2007-2015 - СОУ "Проф. Боян Пенев" - гр. София

24 години трудов стаж

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 Снежана Иванова - начален учител

 Магистър, СУ "Св. Климент Охридски"

 Образование: специалност "Начална училищна педагогика", магистър "руска филология"

 Трудова биография:

 1991-1994 - СОУ "Васил Левски" - гр. Елин Пелин, учител по руски език

 2010-2015 - 163 ОУ "Черноризец Храбър", гр. София, начален учител

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Людмила Терзиева - начален учител

Магистър

Образование: ПУ,,Паисий Хилендарски" , специалност Начална педагогика
 
Квалификационна степен-II ПКС

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Татяна Тенева - начален учител в група за целодневна организация

Магистър

Образование: специалност "Начална училищна педагогика"- ПУ "Паисий Хилендарски"

Трудова биография:

до 01.09.2018г.

НУ "Климент Охридски", гр. Пловдив

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.