Учениците от 2 и 4 класове в дистанционно обучение от 22.11.2021 година

Уважаеми родители, 

Учениците от 2 и 4 класове на БСУ "Христо Ботев" - Братислава, от понеделник (22.11.2021 г.), преминават на дистанционно обучение. 

Обучението в електронна среда ще се извършва синхронно и асинхронно чрез платформите Microsoft Teams и Edookit по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок.