Vážení rodičia, školský rok 2021/2022 sa začína 02.09. 2021 o 9,00.

Vážení rodičia,

školský rok 2021/2022 sa začína 02.09. 2021 o 9,00.

Prvý školský deň:

  • príchod detí do školy je o 9,00, predpokladaný koniec prvého dňa je o 12,00
  • keďže žiaci dostanú učebnice, odporúčame priniesť školské tašky
  • stravné lístky sa budú predávať od 9,00 - 10,30 v školskej jedálni (obed bude až 03.09. v piatok)
  • školský kalendár a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete aj pri vstupe do budovy školy
  • žiadame dodržiavať aktuálne pandemické opatrenia podľa školského Covid semaforu

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.  

Povinnosti rodiča

  • V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu.
  • Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.
  • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).
  • Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

                                                                                                                 (www.minedu.sk Školský semafor)