Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave

Vážení rodičia a priatelia Bulharskej školy,

ďakujeme Vám, ako aj všetkým priateľom Bulharskej školy za to, že ste poukázali v roku 2020 dve percenta zo svojej daní nášmu združeniu. 

Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave  zameriava svoju činnosť  hlavne na zachovanie kultúrnych hodnôt a na podporu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Bulharskej škole a Bulharskej materskej škole.

Od roku 2008 sme zriaďovateľom Materskej školy Christa Boteva, ktorú sa snažíme rozvíjať ako škôlku rodinného typu, zameranú na výučbu  jazykov a na individuálny prístup ku každému dieťaťu. Našou prioritou je podpora zachovania kultúrnych hodnôt a bulharských tradícii u najmladšej generácii.

Veľmi si ceníme Vašu podporu a srdečne Vám za to ďakujeme!

Finančné prostriedky od Vás v celkovej hodnote –  4743,28 € sme v minulom roku použili najmä na:

  • Podporu vzdelávania Bulharskej školy – nákup kníh, zošitov pre žiakov 1.- 12. ročníka, usb kľúče pre maturantov,
  • Sociálne štipendium pre žiaka gymnázia BŠ,
  • Podporu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti MŠ – preprava detí na kultúrne podujatie,
  • Zlepšenie materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na MŠ,
  • Spolufinancovanie projektu „Žijem medzi dvomi kultúrami - 2020“ vydanie publikácie literárnych a umeleckých diel  žiakov II. stupňa ZŠ a gymnázia BŠ s podnázvom „Hlaholika – znaky, ktoré hovoria a spájajú“,
  • Spolufinancovanie troch tvorivých dielní pre deti MŠ, venované bulharským tradíciám v rámci projektu „Folklórna dúha“ – 2020,
  • Spolufinancovanie výchovno-vzdelávacieho projektu „Rodný jazyk za hranicami“ - 2020 pre deti MŠ,
  • Réžia OZ – poplatky za notárske služby, bankové poplatky, administratívne poplatky, kancelársky materiál, aktualizácia web stránky/

 

Použitie poukázaných finančných prostriedkov z 2% z dane zverejňujeme  každoročne v Obchodnom vestníku. Posledné zverejnenie špecifikácie použitia 2% z dane si môžete pozrieť vo vydaní  č. 96/20 Obchodného vestníka, zo dňa 21.05.2020, č. Š001721.

V tomto roku Občianske združenie plánuje použiť poukázané finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup didaktických pomôcok, na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity žiakov ako aj na podporu mimoškolskej činnosti detí ako sú krúžky, výlety a pod.  Budeme sa aj naďalej  podieľať na realizáciu a spolufinancovanie ďalších vzdelávacích projektov pre deti a mládež.

Znovu si dovoľujeme osloviť Vás s prosbou o podporu našich aktivít.

Všetky tlačivá a informácie sú k dispozícií na www.rozhodni.sk

Naše údaje sú:

Názov: Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave

Sídlo: Záporožská 8, 852 01 Bratislava

IČO: 30853575 

č.ú.: 2928885407/1100, Tatra Banka

Právna forma: Občianske združenie

Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa aj tento rok rozhodli poukázať 2% z Vašej dane pre Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave.

V Bratislave, dňa 29.01.2021                                               Správna rada OZ

Súbory na stiahnutie