Vážení rodičia, riaditeľstvo Bulharskej školy v Bratislave Vás pozýva na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 11.02.2020 o 17,15 v našej škole.

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Bulharskej školy v Bratislave Vás pozýva na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 11.02.2020 o 17,15 v našej škole.

 

Program:

  1. Plenárna schôdza
  • vyúčtovanie financií Občianskeho združenia priateľov Bulharskej školy
  • zásady výberu členov do školskej rady
  • organizačné pokyny

 

  1. Triedne stretnutia
  • výber dvoch rodičov z každej triedy, z ktorých sa potom budú voliť členovia rady školy
  • oboznámenie rodičov s výchovno-vyučovacími výsledkami za 1. polrok v šk.r. 2019/2020
  • organizačné pokyny

                                                                                                                    riaditeľstvo BSU