EXPERT geniality show

Milí rodičia,

s veľkou radosťou pozývame Vaše deti, aby sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show z rôznych predmetov (dejepis, umenie, všeobecný rozhľad, fyzika, biológia ...)

O titul EXPERT  sa bude bojovať  28. novembra 2019. V ten istý deň sa uskutoční aj súťaž VŠETKOVEDKO.

Súťaž je určená žiakom 5. až 9. ročníka ZŠ a všetkých ročníkov stredných škôl.

Ak sa rozhodnete Vaše deti do súťaže zapojiť, prihláste ich najneskôr 24. októbra 2019 u triedneho učiteľa a zaplaťte poplatok 4 €