VÝZNAMNÁ NÁVŠTEVA Z BULHARSKA

20.06.2018 sme na našej škole privítali prezidenta Bulharskej republiky-generála Rumena Radeva, ktorý nás navštívil v sprievode mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne na Slovensku-JE Jordanky Čobanovej.

Študenti ho privítali starým slovanským zvykom-chlebom a soľou. Prezident si prezrel školu,prihovoril sa žiakom,učiteľom a prítomným hosťom a venoval nám medailu Sv.Cyrila a Metoda.

Na stretnutí vystúpili s piesňami a ľudovými tancami žiaci druhej triedy pod vedením triednej učiteľky p.Radmily Ilievy a choreografky Diany Stoevy a hudobno-poetickým pásmom sa prezentovali aj deti z materskej školy.

 Pani riaditeľka Daniela Doynová odovzdala prezidentovi pamätnú plaketu pri príležitosti 70.výročia našej školy.

Pán prezident po skončení programu zapísal svoju návštevu do školskej kroniky a stretol sa s učiteľmi.

Dňa 20.06.2018 Bulharská škold privítala významného hosťa - prezidenta Bulharskej republiky - generála Rumena Radeva. Hlava štátu spolu s veľvyslancom Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Jej Excelencia Y. Chobanová, navštívili Jubilejné a archívne výstavy v bulharskej škole. Žiaci na prvom stupní spolu so svojou učiteľkou Radmilou Ilievou a choreografkou Dianou Stoevou, vystúpili s hudobno-poetickým programom ľudových piesní a tancov. Deti z bulharskej materskej školy vykonávali ľudové tance.

Prezident Rumen Radev daroval škole cenu Svätý Cyrila a Metoda.

Pani riaditeľka Doznova odovzdala prezidentovi plaketu. Žiaci dali osobnú kresbu prezidentovi a prvej dámy.

Prezident napísal svoje želania školy v kronike a stretol sa s učiteľmi.