Literárne ocenenia najlepších

Naši študenti sa zúčastnili medzinárodnej súťaže ,,Čo pre mňa znamená Bulharsko”.

  1. miesto získala so svojou prácou Dimona Blagova z 11.triedy a na 3. mieste sa umiestnila Michaela Biháriová, žiačka 8. triedy. Dievčatá získali hodnotné ceny.
  2. trieda bola ocenená na medzinárodnej literárnej súťaži v Ruse „Budúcnosť, ktorá sa každú chvíľu mení“. 2. miesto získala Petra Röchmanová z 9. triedy.