Items filtered by date: streda, 26 február 2020

Medzinárodný deň matematiky - „Matematika v každodennom živote“ na BSU „Christo Botev“

Aktivity

 

 

Дейност

Участници

Отговорник

Дата

1.

Zábavná matematika

1. a 2. trieda

Л. Димова и М. Борисова

17.03.2020

2.

„Tajné čísla” - film

3. a 4. trieda

Сн. Иванова и Р. Илиева

17.03.2020

3.

Zaujímavé fakty o matematike.

3. a 4. trieda

Сн. Иванова и Р. Илиева

17.03.2020

4.

Symetria v prírode:

1.      Výroba kvetov a rastlín origami

2.      Zachytenie rastlín a živočíchov v symetrii

3.      Výroba origami molekúl DNA.

4.      Výstava origami výrobkov

 

5. a 6. trieda

 

7.a 8. trieda

 

9. trieda

5.,6.,7.,8.,9. trieda

 

Ант. Янкова

 

Хр. Христов

 

Ант. Янкова

Ант. Янкова и Хр. Христов

 

до 06.03.2020

 

до 06.03.2020

 

до 06.03.2020

 

18.03.2020

5.

Počítačové prezentácie

1.      Христо Христов, Петра Рохманова

2.      Николай Йорданов

 

11. trieda

8. trieda

 

Хр. Христов

Н. Йорданов

 

16.03.2020

20.03.2020

6.

"História matematiky" - film

10. a 12. trieda

Здр. Пигулев и Н. Йорданов

19.03.2020

7

Vznik čísiel - prezentácia

6. trieda

Н. Йорданов

20.03.2020

8.

Matematika v hudbe a bulharské rytmy

1., 2., 3., 4. trieda

doc. Dr. Диана Стоева

Rakúska akadémia vied

17.03.2020

9.

Matematika v spracovaní signálu

5., 6.,7., 8., 9., 10., 11., 12. trieda

doc. Dr. Диана Стоева

Rakúska akadémia vied

17.03.2020

10.

Informačný panel - prezentácia: Matematika vo výtvarnom umení a architektúre

 

Ат. Велков, Хр. Христов

до 20.03.2020

11.

Informačný panel - prezentácia: Matematika v športových hrách

 

Ал. Бояджиев, Хр. Христов

до 20.03.2020

12.

Matematika a fyzika v slovenčine

4. trieda

Soňa Macheková

16.03.2020

 

Published in Novinky