Vážení rodičia, ďakujeme Vám, ako aj všetkým priateľom Bulharskej školy za to, že ste poukázali v roku 2019 dve percenta zo svojej daní nášmu združeniu.

Vyhlasenie 2019Vážení rodičia,

ďakujeme Vám, ako aj všetkým priateľom Bulharskej školy za to, že ste poukázali v roku 2019 dve percenta zo svojej daní nášmu združeniu. 

Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave  zameriava svoju činnosť  hlavne na podporu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Bulharskej škole a Bulharskej materskej škole.

Od roku 2008 sme zriaďovateľom Materskej školy Christa Boteva, ktorú sa snažíme rozvíjať ako škôlku rodinného typu, zameranú na výučbu  jazykov a na individuálny prístup ku každému dieťaťu. Za posledné roky sa nám podarilo zrekonštruovať priestory a navýšiť počet detí navštevujúce škôlku na 50.

Veľmi si ceníme Vašu podporu a srdečne Vám za to ďakujeme!

Finančné prostriedky od Vás v celkovej hodnote –  4723,28 € sme v minulom roku použili najmä na:

 • Podpora prezentácie Bulharskej školy – nákup športových dresov pre žiakov 1.- 6. ročníka,
 • Podpora mimoškolskej činnosti žiakov Bulharskej školy – doprava žiakov I. stupňa  ŠvP, 
 • Sociálne štipendium pre žiaka gymnázia BŠ,
 • Spolufinancovanie plaveckej akadémie pre deti MŠ,
 • Zlepšenie materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na MŠ,
 • Spolufinancovanie projektu „Divadlo pre najmenších“ pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ,
 • Spolufinancovanie troch tvorivých dielní pre deti MŠ, venované bulharským tradíciám v rámci projektu „Folklórna dúha“ – 2019,
 • Spolufinancovanie multikultúrneho vzdelávacieho projektu „Cesty priateľstva“ - 2019 za účasti detí Bulharskej, Slovenskej, Maďarskej  a  Nemeckej materskej školy,
 • Réžia OZ – poplatky za notárske služby, administratívne poplatky

 

Použitie poukázaných finančných prostriedkov z 2% z dane zverejňujeme  každoročne v Obchodnom vestníku. Posledné zverejnenie špecifikácie použitia 2% z dane v roku 2018 si môžete pozrieť vo vydaní  č. 96/2019 Obchodného vestníka, zo dňa 21.05.2019, č. Š001743.

V tomto roku Občianske združenie plánuje použiť poukázané finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup didaktických pomôcok, na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity žiakov ako aj na podporu mimoškolskej činnosti detí ako sú krúžky, výlety a pod.  Budeme sa aj naďalej  podieľať na realizáciu a spolufinancovanie ďalších vzdelávacích projektov pre deti a mládež.

Znovu si dovoľujeme osloviť Vás s prosbou o podporu našich aktivít.

Všetky tlačivá a informácie sú k dispozícií na www.rozhodni.sk

Naše údaje sú:

Názov: Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave

Sídlo: Záporožská 8, 852 01 Bratislava

IČO: 30853575 

č.ú.: 2928885407/1100, Tatra Banka

Právna forma: Občianske združenie

Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa aj tento rok rozhodli poukázať 2% z Vašej dane pre Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave.

Vyhlasenie 2019                       Potvrdenie 2019

V Bratislave, dňa 22.01.2020                                                Správna rada OZ

Aktuálne

 • Dni otvorených dverí.

  Bulharská škola Chista Boteva Vás srdečne pozýva 25.02. a 11.03.2020 od 8:00 do 13:00 na…

 • Vážení rodičia, riaditeľstvo Bulharskej…

  Vážení rodičia, riaditeľstvo Bulharskej školy v Bratislave Vás pozýva na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční…

 • EXPERT geniality show

  Milí rodičia, s veľkou radosťou pozývame Vaše deti, aby sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže …

 • Súťaž VŠETKOVEDKO

  Milí rodičia, s veľkou radosťou pozývame Vaše deti do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Súťaž …

 • Pozvánka

  18.SEPTEMBRA 2019 O 10.00 SA NA IHRISKU V AREÁLI NAŠEJ ŠKOLY USKUTOČNÍ SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO…

 • Znovu do školy!

  Vážení rodičia, milí žiaci, školský rok 2019/2020 sa začína na našej škole 3.septembra 2019 (v…

 • OZNAM!

  OZNAM! blíži sa dátum 30/4/2019 (utorok bud. týždeň), čo je posledný deň na odovzdanie tlačív…

 • Oznam pre rodičov

  Bulharská škola Chista Boteva Vás srdečne pozýva 14.03. a 10.04.2019 od 8:00 do 13:00 na…