Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave

Občianske  združenie  priateľov  Bulharskej školy  Christo Boteva  v  Bratislave  

Záporožská 8, 85201 Bratislava,  IČO 30853575,   č.VVS/1-900/90-20883-3

 

Vážení rodičia,

ďakujeme Vám, ako aj všetkým priateľom Bulharskej školy za to, že ste poukázali v roku 2018 dve percenta zo svojej daní nášmu združeniu. 

Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave  zameriava svoju činnosť  hlavne na podporu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Bulharskej škole a Bulharskej materskej škole.

Od roku 2008 sme zriaďovateľom Materskej školy Christa Boteva, ktorú sa snažíme rozvíjať ako škôlku rodinného typu, zameranú na výučbu  jazykov a na individuálny prístup ku každému dieťaťu. Za posledné roky sa nám podarilo zrekonštruovať priestory a navýšiť počet detí navštevujúce škôlku na 50.

Veľmi si ceníme Vašu podporu a srdečne Vám za to ďakujeme!

Finančné prostriedky od Vás v celkovej hodnote –  9154,59 € sme v minulom roku použili najmä na:

 • Podpora prezentácie Bulharskej školy k 70.vyročiu založenia školy
 • Podpora mimoškolskej činnosti žiakov Bulharskej školy – doprava žiakov I. stupňa  ŠvP, 
 • Sociálne štipendium pre troch žiakov gymnázia BŠ,
 • Spolufinancovanie plaveckej akadémie pre deti Materskej školy,
 • Podpora Materskej školy – výmena piesku v pieskovisku, výmena osvetlenia v triedach materskej školy
 • Spolufinancovanie vzdelávacieho výletu do Sv. Antona pre deti a mládež bulharskej komunity,
 • Spolufinancovanie štyroch tvorivých dielní pre deti MŠ, venované bulharským tradíciám v rámci projektu „Folklórna dúha“
 • Spolufinancovanie projektu Žijem medzi dvomi kultúrami – 2018 -
 • Financovanie a realizácia multikultúrneho vzdelávacieho projektu „Cesty priateľstva“ - 2018 za účasti detí Bulharskej, Slovenskej, Francúzskej  a  Nemeckej materskej školy,

 

Použitie poukázaných finančných prostriedkov z 2% z dane zverejňujeme  každoročne v Obchodnom vestníku. Posledné zverejnenie špecifikácie použitia 2% z dane v roku 2017 si môžete pozrieť vo vydaní  č. 98/2018 Obchodného vestníka, zo dňa 23.05.2018, č.Š001709.

V tomto roku Občianske združenie plánuje použiť poukázané finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup didaktických pomôcok, na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity žiakov ako aj na podporu mimoškolskej činnosti detí ako sú krúžky, výlety a pod.  Budeme sa aj naďalej  podieľať na realizáciu a spolufinancovanie ďalších vzdelávacích projektov pre deti a mládež.

Znovu si dovoľujeme osloviť Vás s prosbou o podporu našich aktivít.

Všetky tlačivá a informácie sú k dispozícií na www.rozhodni.sk

Naše údaje sú:

Názov: Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave

Sídlo: Záporožská 8, 852 01 Bratislava

IČO: 30853575 

č.ú.: 2928885407/1100, Tatra Banka

Právna forma: Občianske združenie

Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa aj tento rok rozhodli poukázať 2% z Vašej dane pre Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave.

 

V Bratislave, dňa 29.1.2019                                                Správna rada OZ

Vyhlasenie_2018           Potvrdenie

Aktuálne

 • Поздравление по повод 24…

  Поздравление по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската…

 • Usmernenie 4 MŠVVaŠ SR…

  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Martina Lubyová ministerka Bratislava o,marca 2020 Usmernenie…

 • Usmernenie 3 MŠVVaŠ SR…

  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Martina Lubyová ministerka Bratislava marca 2020 č.…

 • OZNAM

  Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s koronavírusom Vám oznamujeme, že…

 • Prerušenie vyučovania od 9.3.…

  Prerušenie vyučovania od 9.3. do 13.3.2020 Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového…

 • Zrušenie Dňa Otvorených Dverí

  Na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR o protiepidemických opatreniach v súvislosti s ochoreným COVID-19…

 • Pozvánka zvolených rodičov za…

  POZVÁNKA Vážení rodičia, dňa 10.03.2020 o 17:15 hod. sa v zborovni našej školy uskutoční stretnutie…