Učebná dokumentacia

Śkolský zákon MŚ BR

Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov

Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov pre prvý stupeň a družinu

Rozvrh kontrolných a triednych prác

Rozvrh krúžkov

Kalendár prázdnin pre školský rok 2018/2019

Etický kódex Bulharskej školy Ch. Boteva v Bratislave

Rozvrh hodín

Konzultačné hodiny pre prvý stupeň a družinu

Rozvrh