Predstavujeme Vám

Súkromnú bulharskú základnú školu a gymnázium Christa Boteva v Bratislave

 • Vyučovacie jazyky: bulharčina, slovenčina, angličtina. 
 • Používame inovácie, pedagogické skúsenosti a projektové vyučovanie na základe európskych projektov. 
 • Berieme ohľad na individualitu každého žiaka.
 • Utvrdzujeme princípy motivácie, angažovanosti a zodpovednosti vo výchovno-vzdelávacom procese. 
 • Vytvárame a stimulujeme zvyk učiť sa počas celého života. 
   
 • Príprava, orientovaná k sebarealizácii žiakov v konkurenčnom prostredí. 
 • Pri ukončení určitého stupňa vzdelávania žiaci dostávajú maturitné vysvedčenia, ktoré sú platné v Slovenskej aj v Bulharskej republike. 
   
 • Celodenná organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov I. stupňa. 
 • Vyučujú vysokokvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú atestácie, sú autormi učebníc a učebných pomôcok. 
   
 • Škola sa nachádza v príjemných priestoroch so slnečnými triedami.  
 • Sú vybudované učebne informatiky, fyziky, chémie a biológie, ako aj priestranná telocvičňa s dostatkom športového vybavenia. 
 • Realizuje sa záujmová činnosť podľa potrieb a talentu každého žiaka. 
 • Aktívne sa zapájame do projektov, konkurzov a súťaží ako na Slovensku, tak aj v Bulharsku. 
   
 • Od školského roku 2011/2012 sa na škole realizujú krúžky etnografie, dramaturgie a detskej a muzikálnej tvorby. 
 • Zúčastňujeme sa na akciách mesta Bratislavy, Bulharského kultúrneho zväzu aj na medzinárodných podujatiach. 
 • Zabezpečujeme teplú a zdravú stravu v školskej jedálni 
 • Škola je veľmi ľahko dostupná aj vďaka dobrým spojom MHD so všetkými časťami Bratislavy.
   

Aktuálne

 • 145 ROKOV OD ÚMRTIA…

  Dňa 20.2.2018 sa na Bulharskej škole uskotočnila hodina 145. výročia úmrttia V. Levského. Žiaci 8.…

 • MATEMATICKÝ KARNEVAL

  Dňa 12.2.2018 sa uskotočnil matematický karneval. Žiaci z 1. a 3. triedy spolu so svojou…

 • KARNEVAL VEDY

  9.02.2018 sa druháci veselili v družine spolu s pani učiteľkou Kamenovou na ,,Karnevale vedy“. Na…

 • ,,Sviatok čísel“

  31.01.2018 naši prváci oslávili spolu s triednou učiteľkou P.Jotovou ,,Sviatok čísel“. Vedia už počítať príklady…

 • CVIČNÝ PROTIPOŽIARNY POPLACH NA…

  Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnil cvičný protipožiarny poplach. Žiaci a učitelia si nacvičili ako…

 • ŽIACI A UČITELIA Z…

  Dňa 26. novembra 2017 sa uskutočnil v Bratislave už 26. ročník Vianočného charitatívneho bazáru. Organizátormi…

 • ,,Dní Sofie"

  Dňa 20.09.2017 bolo v Bratislave pred Primaciálnym palácom slávnostné otvorenie ,,Dní Sofie". Žiaci našej školy…

 • Dňa 12. septembra 2017…

  Dňa 12. septembra 2017 pani riaditeľka D.Doinová oficiálne otvorila školský rok 2017/2018 pre žiakov Bulharskej…