ДЗИ

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.
за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Изпитни материали за Държавни зрелостни изпити по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г.