НАЙ-МЛАДИТЕ МАТЕМАТИЦИ НА БСУ „ХРИСТО БОТЕВ“

На 31.01.2018 година учениците от I клас заедно със своя класен ръководител П. Йотова отбелязаха празника на цифрите. Гости на тържеството бяха директорът на БСУ „Христо Ботев“ – Д. Дойнова, учители от начален етап и родители.

Малките първокласници показаха как могат да броят до 10 и решаваха с удоволствие трудни задачи. Прозвучаха стихотворението „Малката нула“ от Джани Родари и песента за числата.

Най-голямо предизвикателство за младите математици на българското училище се оказаха текстовите задачи.

Директорът на БСУ „Христо Ботев“ връчи на всеки първокласник грамота „Вече мога да чета и броя до 10“ и книжка, която да разкрие чудния свят на българската реч. Малчуганите обещаха, че на следващия празник ще покажат своите умения да четат.