ТРЕНИРОВЪЧНА СИТУАЦИЯ „ПОЖАР“ В БСУ „ХРИСТО БОТЕВ“

На 7.12.2017 година в БСУ „Христо Ботев“ се проведе тренировъчна ситуация „Пожар“. Учениците и учителите се научиха как трябва да действат при възникнал пожар. Всички, без паника, се събраха в двора на училището. Директорът на училището, Д. Дойнова, обясни какво трябва да се прави при възникнал пожар и допълни колко е важно да се действа адекватно при подобна ситуация. След това учебните часове продължиха.